Tên công ty:
Medical Biomaterial & Pharmaceutical Company Limited
Địa chỉ:
31 Ngo Thoi Nhiem - Dist.3 - Ho Chi Minh City.
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Pharm. Nguyen Van Son
Giới thiệu:

Nguyên tắc đạo đức