Tên công ty:
Kien Giang Pharmaceutical and Medical Equipment Joint Stock Company
Địa chỉ:
458 Ngo Quyen - Rach Gia Citytown - Kien Giang Province.
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Pharm. Do Thi Anh Dao
Giới thiệu:

Nguyên tắc đạo đức