Tên công ty:
F.T.PHARMA Pharmaceutical Joint Stock Company
Địa chỉ:
10 Cong Truong Quoc Te - Dist.3 - Ho Chi Minh City.
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Pharm.Le Thanh Su
Giới thiệu:

Nguyên tắc đạo đức