Tên công ty:
CALAPHARCO JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ:
No 29, 3/2 Str - Hung Loi Ward - Ninh Kieu Dist - Can Tho City.
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Pharm. Do Vu Tri
Giới thiệu:

Nguyên tắc đạo đức