Tên công ty:
Bao Long Medicine Group
Địa chỉ:
Trai Ho Village - Co Dong Communes - Son Tay - Ha Noi
Điện thoại:
84 4 33686.648
Fax:
84 4 33686.649
Email:
Website:
Người đại diện:
Chairman, General Director: Dr. Nguyen Huu Khai
Giới thiệu:

Main products: Kim mau hoan, Bach Long, Hoa Long, Hoi Long, Huynh Long, kim Long, Moc Long, Quan Long, Thang Long, Tiem Long, Xich Long, Kidney fortification, Ich Mau, Sam Cuc tea, Thong mach tea…

Newsletter

Sign up to receive information periodically