Tên công ty:
Bac Lieu Pharmaceutical Joint Stock Company
Địa chỉ:
99 Hoang Van Thu - Ward 3 - Bac Lieu CityTown - Bac Lieu Province.
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Người đại diện:
Director: Pharm. Mai Quoc Viet
Giới thiệu:

Nguyên tắc đạo đức