Cơ sở ép dầu mù u Nguyễn Thanh Vân chuyên cung cấp dầu mù u và tinh dầu mù u. Sản lượng 5 tấn/năm. Tinh dầu mù u của cơ sở Nguyễn Thanh Vân đã được cấp phiếu kiểm nghiệm của Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương - Bộ Y tế.

Công ty  Panaceo(Áo) cần mua sản phẩm vỏ nang mềm cellulose từ các nhà sản xuất châu Á.
Yêu cầu: Vỏ nang cellulose (cellulose capsule), cỡ 0, trong suốt.

Số lượng khoảng 40 triệu viên / 1 năm.