Ngày 30/10/2018, Bộ Y tế ban hành thông tư số 30/2018/TT-BYT về Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, thay thế cho Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và các sửa đổi, bổ sung cho Thông tư số 40/2014/TT-BTC tại Thông tư 36/2015/TT-BYT ngày 29/10/2015 và Điều 4 Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017.

Tải thông tư tại đây

 

Ngày 29/10/2018 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Thông tư 29/2018/TT-BYT quy định về thử thuốc trên lâm sàng.

Toàn văn thông tư tại đây

Click vào đây  để tải về kết quả 04 gói thầu tập trung quốc gia do BHXH Việt Nam tổ chức thí điểm (2018)

Click vào đây để tải về kết quả đấu thầu mua thuốc từ tháng 6-7/2018 của 16 tỉnh, thành phố

Tháng 9 năm 2010 tại hội nghị Bộ trưởng (bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởngthương mại) các nước thành viên APEC đã đưa ra sáng kiến xây dựng và đưa vào thực hiện các Nguyên tắc tự nguyện về đạo đức ở tất cả các nước thành viên APEC trong các lĩnh vực: Trang thiết bị y tế; Dược phẩm; Dược phẩm sinh học và Xây dựng. Hưởng ứng sáng kiến quan trọng mà Việt Nam là thành viên, đồng thời thực hiện các văn bản quy phạm pháp Luật cũng như Điều lệ của Hiệp hội, Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam(VNPCA) xây dựng và phổ biến việc áp dụng nguyên tắc tự nguyện về đạo đức kinh doanh dược (Dược và Dược phẩm sinh học)

(file đính kèm)