Sau khi Tổ công tác Liên ngành gồm các Vụ, Cục liên quan thuộc Liên Bộ Y tế-Tài chính-Công thương, Chuyên trách của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, có buổi làm việc với các DN lớn về Sản xuất, XNK thuốc tại các tỉnh phía Nam, các Bệnh viện và Sở Y tế TP.HCM... , ngày 20/6/2008 Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Công văn số 4368/BYT-QLD gửi Thủ tướng Chính phủ

       Ngày 21/5/2008 , Bộ trưởng Bộ tài chính vừa ban hành Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá

   Ngày 12/5/2008 , Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 04/2008/TT-BYT về Hướng dẫn ghi nhãn thuốc

    Ngày 21/04/2008, Thứ trưởng Cao minh Quang đã ký, ban hành Quyết định số 15/2008/QĐ-BYT về việc Ban hành quy định tạm thời nguyên tắc cơ bản để sản xuất thuốc từ Dược liệu giai đoạn tới 31/12/2010.

    Ngày 21/04/2008, Thứ trưởng Cao minh Quang đã ký, ban hành Quyết định số 15/2008/QĐ-BYT về việc Ban hành quy định tạm thời nguyên tắc cơ bản để sản xuất thuốc từ Dược liệu giai đoạn tới 31/12/2010.

           Ngày 5 tháng 5 năm 2008,Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, đã ký ban hành Quyết định số 491/QĐ-TTg về việc Phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2008 -2010

    Triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng CP tại Công văn số 481/TTg-KTTH ngày 31/3/2008 về việc tăng cường các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu , kiềm chế nhập siêu và đảm bảo cân đối cung cầu, quản lý các mặt hàng thiết yếu , ngày 02/4/2008, Bộ Y tế đã có Công văn số 2255/BYT-QLD gửi UBND các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương .Ngày 03/4/2008 , Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã có Công văn số 3024/QLD-GT gửi các Cơ sở sản xuất , kinh doanh dược phẩm , nêu ra các nội dung chỉ đạo để ổn định thị trường dược phẩm

  Ngày 06 tháng 03 năm 2008, Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã ký ban hành Quyết định số 53/QĐ-QLD về việc công bố 663 tên thuốc nước ngoài được phép lưu hành tại Việt nam- Đợt 58. Giấy phép lưu hành sản phẩm (MA) đã có tại Văn phòng Hiệp hội. Có tất cả 195 Doanh nghiệp có giấy phép trong đợt này. Các Doanh nghiệp liên hệ và nhận Giấy phép tại Văn phòng Hiệp hội. Danh sách các Doanh nghiệp và số lượng , xin xem ở File đính kèm

   Ngày 20/02/2008 , Cục trưởng Cục QLD đã ký ban hành Quyết định số 36/QĐ-QLD về việc công bố 271 tên thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt nam - Đợt 108.Giấy phép lưu hành sản phẩm (MA) cho từng mạt hàng đã có tại Văn phòNG Hiệp hội. Các Doanh nghiệp liên hệ với Hiệp hội để nhận Giấy phép. Danh sách các Doanh nghiệp có Giấy phép và số lượng, xin xem ở File đính kèm.

   Ngày 01 tháng 02 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh