Ngày 10/8/2020 Bộ y tế đã ban hành thông tư số 15/2020/TT-BYT ban hành danh mục  thuốc đấu thầu, đấu thầu tập trung, thuốc đàm phán giá

Chi tiết xem tại đây

Theo công văn Bộ Công Thương đã đề xuất EU gia hạn thời hạn đăng ký mã số REX đối với Việt Nam thêm sáu tháng đến thời điểm cuối cùng là ngày 30 tháng 6 năm 220. Sau thời điểm trên cơ quan hải quan EU, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận C/O mẫu A để cho hưởng ưu đãi thuế quan theo GSP. EU khuyến khích các doanh nghiệp tiến hành đăng ký mã số REX trong thời gian sớm nhất có thể.

Ngày 22/11/2019 Cục QLD đã có công văn số 19677/QLD-ĐK hướng dẫn doanh nghiệp cập nhật hồ sơ đăng ký gia hạn thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã nộp bằng bản giấy lên hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.dav.gov.vn/Đăng ký thuốc/Gia hạn đăng ký thuốc(TT-90) trước ngày 15/12/2019 hoặc thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày Cục QLD tiếp nhận hồ sơ bằng bản giấy đối với các hồ sơ nộp sau ngày ký công văn này.

Đối với hồ sơ đăng ký gia hạn nộp mới, Cục sẽ có văn bản thông báo và hướng dẫn sau.

Ngày 17/7/2019, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư Hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Nội dung thông tư đính kèm

Ngày 11/07/2019 Bộ Y tế đã ký ban hành thông tư số 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. 

Chi tiết xem tại đây

Ngày 10/5/2019 Cục Quản lý Dược tổ chức hội nghị phổ biến thông tư số 32/2018/TT-BYT quy định về việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Cục QLD đã có tài liệu báo cáo nêu rõ những điểm khác biệt giữa Thông tư 44/2014/TT-BYT và Thông tư 32/2018/TT-BYT xem tại đây

Ngày 12/11/2018 Bộ Y tế ban hành thông tư số: 32/2018/TT-BYT Quy định việc  đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Chi tiết xem tại đây

Ngày 22/11/2018 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thông tư số 35/2018/TT-BYT Quy định về thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
Tài thông tư tại đây

Ngày 22/11/2018 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành thông tư số 36/2018/TT-BYT quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc.
Tài thông tư tại đây