Theo nhu cầu của các Doanh nghiệp dược, Hiệp hội SXKD Dược Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức 02 lớp tập huấn về GDP, GSP & GMP. Thời gian tập huấn tháng 4, tháng 5/2011.

 Thực hiện chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2010 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 5286/QĐ-BCT ngày 11 tháng 10 năm 2010, Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam (VNPCA) sẽ tổ chức các lớp "Đào tạo nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh" nhằm  hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và năng lực quản lý cho cán bộ cấp trung của Doanh nghiệp để thích ứng với sự thay đổi của môi trường hiện đại. Xây dựng doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện, có đủ khả năng cạnh tranh và hội nhập với nền kinh tế Quốc tế.

Theo nhu cầu của các Doanh nghiệp dược, Hiệp hội SXKD Dược Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức 02 lớp tập huấn về GDP, GSP & GMP thời gian tập huấn tháng 11/2010.
Theo nhu cầu của các Doanh nghiệp dược, Hiệp hội SXKD Dược Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức 02 lớp tập huấn về GDP & GSP thời gian tập huấn tháng 12/2009.
Theo nhu cầu của các Doanh nghiệp dược, Hiệp hội SXKD Dược Việt Nam sẽ tổ chức lớp tập huấn về GDP & GSP như sau

Theo nhu cầu của các doanh nghiệp Dược trong nước cũng như các công ty Dược phẩm nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội SXKD Dược sẽ phối hợp với Cục Quản lý Dược Việt Nam tổ chức 02 lớp tập huấn:

“Chuẩn bị hồ sơ đăng kí Quảng cáo thuốc”

Cụ thể như sau:

1.       Tại thành phố Hồ Chí Minh:

- Thời gian: 08h00 đến 16h00 ngày 03/6/2009

- Địa điểm: Hội trường Công ty CP hoá dược phẩm Mekophar - Số 297/5 Lý Thường Kiệt  - Phường 15 - Quận 11 – Tp. Hồ Chí Minh.

2.       Tại Hà Nội:

- Thời gian: 08h00 đến 16h00 ngày 24/6/2009

- Địa điểm: trường Đại học Y tế Công cộng – 138B Giảng Võ - Hà Nội

Hiệp hội SXKD Dược VN dự kiến mở 2 lớp tập huấn về GSP và GDP tại Hà nội và TP. Hồ Chí Minh vào khoảng đầu tuần đến trung tuần tháng 12/2008.

      Hiệp hội xin giới thiệu Chương trình của 6 khoá Đào tạo thuộc Dự án"Xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả cho các Doanh nghiệp Việt nam

         Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) đã thông báo tới Hiệp hội và một số DN về Chương trình đào tạo thuộc dự án"XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ CHO CÁC DOANH NGHIỆP VN", thực hiện trong năm 2008

       Theo tin đã đưa trên trang web ngày 20/4/08, lớp học GSP và GDP được tiến hành từ 10/5/08