Ngày 23/6/2015 Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam có công văn số 1409/PTM-VPHH gửi Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam về việc đề nghị hiệp hội tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị của doanh nghiệp hội viên phát sinh trong tháng gửi về Văn phòng Công tác hiệp hội/VCCI bằng cả hai đường bưu điện và email(file word) trước ngày 30 hàng tháng để tổng hợp  báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 21 tháng 5 năm 2014 “ về giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước đến năm 2015”

   Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp hội viên nếu có khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động  sản xuất kinh doanh của đơn vị gửi ý kiến về văn phòng Hiệp hội trước ngày 25 hàng tháng (theo biểu mẫu gửi kèm) để Hiệp hội tổng hợp gửi VCCI.

   Hiện nay đã có Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc nước ngoài đợt 89 (hiệu lực 2 năm) theo các quyết định số 83, 84,85,86/QĐ-QLD ngày 09/02/2015 của Cục Quản lý Dược và VXSP đợt 27 theo quyết định số 217/QĐ-QLD ngày 21/04/2015.

   Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận(Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Q.Đống Đa, Hà Nội).

Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam trân trọng thông báo, kể từ ngày 15/06/2015 văn phòng làm việc của Hiệp hội chuyển tới địa điểm:

12 Ngô Tất Tố, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, Hà Nội(Tầng 5)

Các thông tin khác của Hiệp hội không thay đổi.

Hiệp hội xin thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân được biết để tiện liên hệ công tác.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam

Điện thoại: 04 3 8465223; Fax: 04 3 8465224; Email: office@vnpca.org.vn

Xin trận trọng cảm ơn./.

Ban soạn thảo Thông tư quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế và mẫu Hồ sơ mời thầu mua thuốc tiếp tục dự thảo lần thứ 19 với một số nội dung được chỉnh sửa. Hiệp hội đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ Dự thảo (nội dung được đăng tải trên website Hiệp hội mục Dự thảo) và cho ý kiến góp ý.

Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam theo địa chỉ: 138B Giảng võ, Ba đình, Hà Nội; Email: office@vnpca.org.vn; chinhhientd@yahoo.com.vn.

Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được Dự thảo 18 Thông tư quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế và mẫu Hồ sơ mời thầu mua thuốc của Ban soạn thảo đề nghị xin ý kiến góp ý.

Trong Dự thảo này trình tự các Chương/Điều đã được sắp xếp lại và một số nội dung đã được sửa đổi. Bộ Y tế dự kiến thông tư sẽ được hoàn thiện và ban hành trong tháng 6/2015.

Hiệp hội đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ Dự thảo (nội dung được đăng tải trên website Hiệp hội mục Dự thảo) và cho ý kiến góp ý.

Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam theo địa chỉ: 138B Giảng võ, Ba đình, Hà Nội; Email: office@vnpca.org.vn; chinhhientd@yahoo.com.vn  trước ngày 10 tháng 6 năm 2015.

   Ngày 31/3/2015 tại TP.HCM Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội lần 8 khóa IV. Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội năm 2014, đưa ra phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2015 và một số nội dung khác của Hiệp hội.

   Đại hội đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VI phiên chính thức đã diễn ra ngày 28/03 tại Hà Nội với sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện các ban ngành đoàn thể trung ương và nhiều địa phương, cùng hơn 400 đại biểu doanh nhân đại diện cho hơn 10.000 hội viên trực tiếp và trên 100.000 hội viên gián tiếp khắp cả nước của VCCI.

   Đây là kỳ Đại hội quan trọng đưa ra nhiều phương hướng hoạt động cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt Nam (VN) trong những năm tới, đặc biệt là vấn đề phát triển, liên kết DN hội nhập và phát triển. 

   Được sự thống nhất của Bộ Y tế, Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội thảo góp ý kiến “Dự thảo lần thứ 16 Thông tư liên tịch quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế “, “dự thảo lần 8 Thông tư ban hành các danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc đàm phán giá và Thông tư ban hành danh mục thuốc trong nước đáp ứng nhu cầu điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp”.

1. Đơn vị Tổ chức : Bộ Y tế - Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam

2. Chủ trì

- PSG, TS.Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban soạn thảo

- TS. Nguyễn Văn Tựu, Chủ tịch Hiệp hội

3. Thành phần hội thảo:

- Đại diện Ban soạn thảo và tổ thư ký giúp việc Ban soạn thảo,

- Đại diện lãnh đạo phụ trách công tác đấu thầu một số doanh nghiệp hội viên Hiệp hội.

4. Nội dung: Góp ý 3 dự thảo thông tư  về đấu thầu thuốc nói trên.

5. Thời gian:  13h30- 17h30 thứ Ba ngày 14 tháng 3 năm 2015

6. Địa điểm: Phòng họp số 1, gác 3 nhà B Bộ Y tế, 138 A Giảng Võ, Ba đình Hà nội.

Kính đề nghị doanh nghiệp xem xét cử 01 lãnh đạo phụ trách công tác đấu thầu thuốc tham dự hội thảo.

Để hội thảo đạt hiệu quả, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ các Dự thảo tại địa chỉ www.vnpca.org.vn mục Dự thảo và chuẩn bị ý kiến đóng góp trong hội thảo.

   Bộ Y tế vừa có công văn số 2028/BYT-QLD gia hạn hiệu lực áp dụng công văn số 5890/BYT-QLD ngày 19/09/2013 về việc hướng dẫn tạm thời gia hạn số đăng ký thuốc.

   Theo đó việc xem xét cho gia hạn đối với các thuốc hết hạn SĐK và đã nộp hồ sơ đăng ký lại nhưng chưa được cấp SĐK để cung cấp cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo các hợp đồng trúng thầu tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30/06/2016. Hồ sơ đề nghị gia hạn hiệu lực SĐK thực hiện theo đúng quy định tại công văn số 5890/BYT-QLD ngày 19/09/2013.

   Hiện đã có dự thảo 15 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế và các dự thảo mới nhất các Danh mục thuốc phục vụ việc đấu thầu thuốc cho các cơ sở y tế (đính kèm).

   Đề nghi các doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến. Mọi góp ý xin gửi về VP. Hiệp hội theo địa chỉ email office@vnpca.org.vn ; chinhhientd@yahoo.com trước ngày 2/4/2015 để văn phòng kịp tập hợp, gửi ý kiến đến Ban soạn thảo.