Nhân dịp kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02/2014,  67 Thầy thuốc nhân dân và hơn 1000 Thầy thuốc ưu tú vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý lần thứ 11.

   Để phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác đấu thầu thuốc. Liên Bộ Y tế - Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Liên Bộ y tế- tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế và thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn lập Hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế thay thế cho thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/06/2012(các thông tư có trên website Hiệp hội mục Tài liệu-Văn bản).

   Các thông tư trên có hiệu lực từ ngày 01/01/2014

   Hiện nay đã có Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc trong nước đợt 143  theo quyết định 413-418/QD-QLD ngày 27/12/2013 và thuốc nước ngoài đợt 84 theo quyết định số 420, 421 và 422 ngày 27/12/2013 của Cục Quản lý Dược.

   Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của các đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận.

   Hiện nay đã có Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc trong nước đợt 142  theo quyết định 288-292/QD-QLD ngày 08/11/2013 và 141 bổ sung theo các quyết định 252/QD-QLD ngày 25/09/2013; vắc xin sinh phẩm y tế đợt 23 theo quyết định số 401 và 402 ngày 18/12/2013

   Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của các đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận.

   Triển khai Chương trình Thương hiệu Quốc gia năm 2014, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đợt bình chọn lần thứ 4 các doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm đủ điều kiện được mang Biểu trưng Thương hiệu quốc gia có tựa đề Giá trị Việt Nam(Vietnam Value).

Ngày 08/11/2013 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn thể hội viên năm 2013. Hội nghị tổng kết công tác Hiệp hội năm 2013 và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014.

Năm 2013, năm thứ 2 của nhiệm kỳ khóa IV công tác tổ chức nhân sự, cơ chế hoạt động của Ban chấp hành đã được kiện toàn, được sự quan tâm của Bộ Y tế và các Bộ, Ngành hữu quan, Cục Quản lý Dược và các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp hội viên, Hiệp hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác của năm.

   Hiện nay đã có Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc trong nước đợt 141 và 141 bổ sung theo các quyết định 240,241,242,243,244,245,246/QĐ-QLD; thuốc nước ngoài đợt 83 theo quyết định số 261,262,263,264,265/QD-QLD 

   Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của các đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận.

   Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ngày 11/10/2013, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức chương trình “Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân và tôn vinh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2013 - Người lính thời bình”. Chương trình tôn vinh và trao Cúp Thánh Gióng cho 100 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2013 nhằm cổ vũ động viên, phát huy vai trò tiên phong của giới doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và trao cúp cho các doanh nhân.

   Trong 100 doanh nhân nhận giải năm nay, có 3 doanh nhân thuộc lĩnh vực Dược được tôn vinh, trong đó có 2 lãnh đạo doanh nghiệp Hội viên của Hiệp hội. Ông Huỳnh Tấn Nam - CTHĐQT, TGĐ Công ty CP PYMEPHARCO, Ông Nguyễn Văn Quá - Tổng giám đốc Công ty Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định.

   Trong thời gian chờ sửa đổi thông tư số 22/2009/TT-BYT theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật và để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của các Công ty đăng ký, sản xuất thốc lưu hành tại Việt Nam đặc biệt đốivới các doanh nghệp đã có thuốc trúng thầu cung ứng vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cũng như góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Người Việt ưu tiên dùng thuốc Việt", Bô Y tế đã có thông báo chủ trương giải quyết tạm thời gia hạn hệu lực số đăng ký và thời hạn nộp hồ sơ đăng ký lại(công văn số 5890/BYT-QLD).