Ngày 31/3/2015 tại TP.HCM Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội lần 8 khóa IV. Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội năm 2014, đưa ra phương hướng kế hoạch hoạt động năm 2015 và một số nội dung khác của Hiệp hội.

   Đại hội đại biểu toàn quốc VCCI lần thứ VI phiên chính thức đã diễn ra ngày 28/03 tại Hà Nội với sự tham dự của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Uỷ ban mặt trận tổ quốc Nguyễn Thiện Nhân và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại diện các ban ngành đoàn thể trung ương và nhiều địa phương, cùng hơn 400 đại biểu doanh nhân đại diện cho hơn 10.000 hội viên trực tiếp và trên 100.000 hội viên gián tiếp khắp cả nước của VCCI.

   Đây là kỳ Đại hội quan trọng đưa ra nhiều phương hướng hoạt động cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt Nam (VN) trong những năm tới, đặc biệt là vấn đề phát triển, liên kết DN hội nhập và phát triển. 

   Được sự thống nhất của Bộ Y tế, Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội thảo góp ý kiến “Dự thảo lần thứ 16 Thông tư liên tịch quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế “, “dự thảo lần 8 Thông tư ban hành các danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc đàm phán giá và Thông tư ban hành danh mục thuốc trong nước đáp ứng nhu cầu điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp”.

1. Đơn vị Tổ chức : Bộ Y tế - Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam

2. Chủ trì

- PSG, TS.Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban soạn thảo

- TS. Nguyễn Văn Tựu, Chủ tịch Hiệp hội

3. Thành phần hội thảo:

- Đại diện Ban soạn thảo và tổ thư ký giúp việc Ban soạn thảo,

- Đại diện lãnh đạo phụ trách công tác đấu thầu một số doanh nghiệp hội viên Hiệp hội.

4. Nội dung: Góp ý 3 dự thảo thông tư  về đấu thầu thuốc nói trên.

5. Thời gian:  13h30- 17h30 thứ Ba ngày 14 tháng 3 năm 2015

6. Địa điểm: Phòng họp số 1, gác 3 nhà B Bộ Y tế, 138 A Giảng Võ, Ba đình Hà nội.

Kính đề nghị doanh nghiệp xem xét cử 01 lãnh đạo phụ trách công tác đấu thầu thuốc tham dự hội thảo.

Để hội thảo đạt hiệu quả, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ các Dự thảo tại địa chỉ www.vnpca.org.vn mục Dự thảo và chuẩn bị ý kiến đóng góp trong hội thảo.

   Bộ Y tế vừa có công văn số 2028/BYT-QLD gia hạn hiệu lực áp dụng công văn số 5890/BYT-QLD ngày 19/09/2013 về việc hướng dẫn tạm thời gia hạn số đăng ký thuốc.

   Theo đó việc xem xét cho gia hạn đối với các thuốc hết hạn SĐK và đã nộp hồ sơ đăng ký lại nhưng chưa được cấp SĐK để cung cấp cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo các hợp đồng trúng thầu tiếp tục thực hiện đến hết ngày 30/06/2016. Hồ sơ đề nghị gia hạn hiệu lực SĐK thực hiện theo đúng quy định tại công văn số 5890/BYT-QLD ngày 19/09/2013.

   Hiện đã có dự thảo 15 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế và các dự thảo mới nhất các Danh mục thuốc phục vụ việc đấu thầu thuốc cho các cơ sở y tế (đính kèm).

   Đề nghi các doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến. Mọi góp ý xin gửi về VP. Hiệp hội theo địa chỉ email office@vnpca.org.vn ; chinhhientd@yahoo.com trước ngày 2/4/2015 để văn phòng kịp tập hợp, gửi ý kiến đến Ban soạn thảo.

   Hiện nay đã có Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc nước ngoài đợt 88  theo các quyết định số 676-678/QD-QLD ngày 8/12/2014, thuốc trong nước đợt 149 theo các quyết định số 76-81/QĐ-QLD ngày 29/2/2015 của Cục Quản lý Dược.

   Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của các đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận.

Hiệp hội nhận được công văn số 1539/QLD-VP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo tham dự cuộc họp nhóm công tác về dược phẩm(ACCSQ.PPWG) lần thứ 22. Thời gian 09-13/3/2015. Địa điểm: tại Lào

   Hiệp hội nhận được công văn số 856/QLD-GT ngày 16/01/2015 của Cục Quản lý Dược về việc xin ý kiến góp ý nội dung Dự thảo các Thông tư ban hành các DM thuốc. Cục quản lý Dược - Bộ Y tế đã xây dựng, hoàn thiện Dự thảo của thông tư ban hành các danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc mua tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá; Thông tư ban hành danh mục thuốc trong nước sản xuất được, đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp để xin ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan.

  Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu Dự thảo 5 các thông tư nói trên (được đăng tải trên website của Hiệp hội www.vnpca.org.vn mục Dự thảo) và cho ý kiến góp ý để Hiệp hội tổng hợp và có ý kiến gửi đơn vị soạn thảo. Nội dung góp ý xin gửi về văn phòng HH trước ngày 28 tháng 1 năm 2015 theo đường thư điện tử: office@vnpca.org.vn.

   Hiệp hội nhận được công văn số 13039/BCT-XNK của Bộ Công thương về việc xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2014. Đây là hoạt động thường niên bắt đầu từ năm 2004 nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, góp phần tuyên truyền và quảng bá hình ảnh cũng như uy tín của doanh nghiệp xuất khẩu Việt nam đến các đối tác, tổ chức nước ngoài.

   Hiện nay đã có Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc trong nước đợt 147  theo các quyết định số 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531/QD-QLD ngày 19/09/2014, thuốc nước ngoài  đợt 87 theo các quyết định số 532, 533, 534, 535, 536/QD-QLD ngày 19/09/2014, VXSP đợt 25 theo quyết định số 576/QD-QLD ngày 19/9/2014 của Cục Quản lý Dược.

   Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của các đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận.