Hiện Cục quản lý Dược - Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý về Thông tư Hướng dẫn chi tiết việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (GMP-WHO) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu và Thông tư bổ sung sửa đổi một số Điều quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 của Bộ Y tế quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” (GMP) và hướng dẫn triển khai áp dụng.

   Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu 02 dự thảo thông tư nói trên và gửi ý kiến góp ý về VPHH trước ngày 17/12/2014 để văn phòng Hiệp hội tập hợp và có ý kiến gửi Ban soạn thảo để hoàn thiện Dự thảo.

   Thực hiện nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của Hội, trong đó quy định về chế độ báo cáo của các Hội với cơ quan quản lý(Bộ nội vụ, Bộ y tê).

   Để có đầy đủ thông tin, số liệu chuẩn bị cho báo cáo năm 2014, Hiệp hội đề nghị các lãnh đạo Doanh nghiệp hội viên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dược của doanh nghiệp năm 2014 về văn phòng Hiệp hội để tổng hợp, báo cáo các cơ quan quản lý; đồng thời để BCH Hiệp hội phân tích đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội, đưa ra phương hướng và kết quả hoạt động năm 2015.

   Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được thư mời của Thương vụ Ý - bộ phận Xúc Tiến Thương Mại Đại Sứ Quán Ý Về việc mời các doanh nghiệp Dược Việt Nam tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt- Ý 2014 trong chương trình xúc tiến thương mại Ý - Việt Nam tại Hà Nội ngày 24 tháng 11, tại TP.Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 11

    Trong đoàn doanh nghiệp Ý, có 1 đơn vị Thương vụ Ý đặc biệt muốn giới thiệu là:

1. Công ty Sanofi (website:  www.sanofi.it ) chuyên cung cấp nguyên liệu sản xuất dược, đang tìm nhà phân phối / đại diện tại Việt Nam

   Hiện nay đã có Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc nước ngoài  đợt 86 theo các quyết định số 294, 349,350,351/QD-QLD ngày 12/08/2014 ngày 17/07/2014 của Cục Quản lý Dược.

   Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của các đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận.

   Hiện nay đã có Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc trong nước đợt 146 theo các quyết định số 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437/QD-QLD ngày 12/08/2014 và đợt 145 bổ sung theo quyết định 352, 353, 354, 355/QD-QLD của Cục Quản lý Dược.

   Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của các đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận.

Cục quản lý Dược đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định ghi nhãn thuốc. Dự thảo thông tư  quy định ghi nhãn thuốc thay thế Thông tư số 04/2008/TT-BYT  trên cơ sở bổ sung một số nội dung mới đáp ứng các yêu cầu quản lý và hòa hợp với các quy định của ASEAN trong lĩnh vực đăng ký thuốc.

Dự thảo Thông tư đã được chỉnh lý, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp với các yêu cầu thực tiễn và đảm bảo phù hợp với các quy định của Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc mà Bộ Y tế sắp sửa ban hành trong thời gian tới

Phòng công nghiệp và thương mại Việt Nam(VCCI) đang lấy ý kiến doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và tăng cường quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan.

   Hiện nay đã có Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc trong nước đợt 145 theo các quyết định số 296, 297, 298, 299/QD-QLD ngày 12/06/2014 của Cục Quản lý Dược.

   Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của các đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận.

      Ngày 20 tháng 07 năm 2007 tại TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn thể Hội viên năm 2014 với Chủ đề “ Nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh thuốc trong nước”.

    Tham dự hội nghị có các ông, bà là ủy viên BCH, BTV, thường trực và đông đảo các Lãnh đạo doanh nghiệp (Chủ tịch HĐTV, TGĐ, PTGĐ….) tham dự.

     Hội nghị vinh dự được đón tiếp GS,TS. Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế ; PGS,TS. Phạm Lê Tuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế ; PGS,TS. Lê Văn Truyền Nguyên thứ trưởng Bộ Y tế; Các ông, bà là lãnh đạo, chuyên viên  các Cục, Vụ, Viện  thuộc Bộ Y tế (Cục trưởng Cục quản lý Dược;  Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ ; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Vụ trưởng vụ KH - TC; Vụ trưởng Vụ Truyền thông và thi đua khen thưởng; Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế: Phó chánh văn phòng BYT; Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc TW; Chủ tịch Hội đồng dược điển VN…) và đại diện Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI).