Các thiết bá»� cao cấp sẽ có tại cÄ�n há»� Imperia Sky Garden Ä�Ä�ng ký nhận vé má»�i tham quan condotel golden peak tại Nha Trang Tại sao khách hàng lại cần thuê thám tá»­ tại Hà Ná»�i Chính thức ra mắt chung cư Hinode City Minh Khai

   Hiện đã có dự thảo 15 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế và các dự thảo mới nhất các Danh mục thuốc phục vụ việc đấu thầu thuốc cho các cơ sở y tế (đính kèm).

   Đề nghi các doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến. Mọi góp ý xin gửi về VP. Hiệp hội theo địa chỉ email office@vnpca.org.vn ; chinhhientd@yahoo.com trước ngày 2/4/2015 để văn phòng kịp tập hợp, gửi ý kiến đến Ban soạn thảo.

   Hiện nay đã có Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc nước ngoài đợt 88  theo các quyết định số 676-678/QD-QLD ngày 8/12/2014, thuốc trong nước đợt 149 theo các quyết định số 76-81/QĐ-QLD ngày 29/2/2015 của Cục Quản lý Dược.

   Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của các đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận.

Hiệp hội nhận được công văn số 1539/QLD-VP ngày 28 tháng 01 năm 2015 của Cục Quản lý Dược về việc thông báo tham dự cuộc họp nhóm công tác về dược phẩm(ACCSQ.PPWG) lần thứ 22. Thời gian 09-13/3/2015. Địa điểm: tại Lào

   Hiệp hội nhận được công văn số 856/QLD-GT ngày 16/01/2015 của Cục Quản lý Dược về việc xin ý kiến góp ý nội dung Dự thảo các Thông tư ban hành các DM thuốc. Cục quản lý Dược - Bộ Y tế đã xây dựng, hoàn thiện Dự thảo của thông tư ban hành các danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc mua tập trung, danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá; Thông tư ban hành danh mục thuốc trong nước sản xuất được, đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp để xin ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan.

  Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu Dự thảo 5 các thông tư nói trên (được đăng tải trên website của Hiệp hội www.vnpca.org.vn mục Dự thảo) và cho ý kiến góp ý để Hiệp hội tổng hợp và có ý kiến gửi đơn vị soạn thảo. Nội dung góp ý xin gửi về văn phòng HH trước ngày 28 tháng 1 năm 2015 theo đường thư điện tử: office@vnpca.org.vn.

   Hiệp hội nhận được công văn số 13039/BCT-XNK của Bộ Công thương về việc xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2014. Đây là hoạt động thường niên bắt đầu từ năm 2004 nhằm ghi nhận đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam, góp phần tuyên truyền và quảng bá hình ảnh cũng như uy tín của doanh nghiệp xuất khẩu Việt nam đến các đối tác, tổ chức nước ngoài.

   Hiện nay đã có Giấy phép lưu hành sản phẩm thuốc trong nước đợt 147  theo các quyết định số 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531/QD-QLD ngày 19/09/2014, thuốc nước ngoài  đợt 87 theo các quyết định số 532, 533, 534, 535, 536/QD-QLD ngày 19/09/2014, VXSP đợt 25 theo quyết định số 576/QD-QLD ngày 19/9/2014 của Cục Quản lý Dược.

   Xin mời các doanh nghiệp có giấy phép lưu hành của các đợt trên đến văn phòng Hiệp hội Dược nhận.

   Hiện Cục quản lý Dược - Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý về Thông tư Hướng dẫn chi tiết việc triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (GMP-WHO) đối với cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu và Thông tư bổ sung sửa đổi một số Điều quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-BYT ngày 31/8/2012 của Bộ Y tế quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản xuất bao bì dược phẩm” (GMP) và hướng dẫn triển khai áp dụng.

   Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu 02 dự thảo thông tư nói trên và gửi ý kiến góp ý về VPHH trước ngày 17/12/2014 để văn phòng Hiệp hội tập hợp và có ý kiến gửi Ban soạn thảo để hoàn thiện Dự thảo.

   Thực hiện nghị định 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động của Hội, trong đó quy định về chế độ báo cáo của các Hội với cơ quan quản lý(Bộ nội vụ, Bộ y tê).

   Để có đầy đủ thông tin, số liệu chuẩn bị cho báo cáo năm 2014, Hiệp hội đề nghị các lãnh đạo Doanh nghiệp hội viên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dược của doanh nghiệp năm 2014 về văn phòng Hiệp hội để tổng hợp, báo cáo các cơ quan quản lý; đồng thời để BCH Hiệp hội phân tích đánh giá kết quả hoạt động của Hiệp hội, đưa ra phương hướng và kết quả hoạt động năm 2015.

   Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được thư mời của Thương vụ Ý - bộ phận Xúc Tiến Thương Mại Đại Sứ Quán Ý Về việc mời các doanh nghiệp Dược Việt Nam tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt- Ý 2014 trong chương trình xúc tiến thương mại Ý - Việt Nam tại Hà Nội ngày 24 tháng 11, tại TP.Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 11

    Trong đoàn doanh nghiệp Ý, có 1 đơn vị Thương vụ Ý đặc biệt muốn giới thiệu là:

1. Công ty Sanofi (website:  www.sanofi.it ) chuyên cung cấp nguyên liệu sản xuất dược, đang tìm nhà phân phối / đại diện tại Việt Nam