Liên tục từ năm 1991 đến nay, Sản xuất Dược phẩm trong nước giữ được tốc độ tăng trưởng cao, từ 15% đến 18%/năm

      Ngày 22/02/2008, tại thành phố Vinh, Công ty CP Dược-VTYT Nghệ an đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy sản xuất Dược phẩm đạt GMP.WHO

          Được sự thống nhất của lãnh đạo Bộ Y tế, Hiệp hộI SX-KD Dược Việt nam phối hợp vớI Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển thương hiệu mạnh, thực hiện việc biên tập và phát hành sách "Top các Thương hiệu mạnh, uy tín hàng đầu Việt nam-Dược phẩm & Trang thiết bị Y tế"

  Ngày 14/01/2008, Cục Quản lý Dược Việt nam đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-QLD về việc công bố 506 tên thuốc sản xuất trong nước được phép lưu hành tại Việt nam - Đợt 107. Giấy phép lưu hành sản phẩm (MA) đã có tại Hiệp hội Sản xuất-kinh doanh Dược Việt nam. Tuy nhiên, do đúng vào dịp nghỉ Tết, các Doanh nghiệp có thể đến nhận GPLHSP từ 12/02/2008. Danh sách cáC Doanh nghiệp và số lượng sản phẩm, xin xem ở File đính kèm

  Chương trình Thương hiệu Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 23/11/2003 và sửa đổi bổ sung tại Quyết định 250/2006/QĐ-TTg ngày 31/10/2006

      Trong 3 ngày 21, 22 và 23 tháng 12 năm 2007, Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước đã họp xét, thẩm định và ra Nghị quyết công nhận chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2007

  Xử lý chất thải rắn y tế đang là một vấn đề rất bức xúc của Ngành Y tế Bình định nói riêng và của cả nước nói chung. Trong hành trình đi tìm giải pháp, CÔNG TY DƯỢC - TBYT BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) đã chế tạo thành công lò đốt rác Y tế BDF-LDR 30. Thiết bị này là một giải pháp góp phần xử lý rác thải một cách hiệu quả và an toàn cho ngành Y tế

    Thông tư 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP,quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp, đã được ban hành và có hiệu lực (toàn văn đã được đưa ngày 7/12/2007, ở mục Văn bản mới)