Xử lý chất thải rắn y tế đang là một vấn đề rất bức xúc của Ngành Y tế Bình định nói riêng và của cả nước nói chung. Trong hành trình đi tìm giải pháp, CÔNG TY DƯỢC - TBYT BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) đã chế tạo thành công lò đốt rác Y tế BDF-LDR 30. Thiết bị này là một giải pháp góp phần xử lý rác thải một cách hiệu quả và an toàn cho ngành Y tế

    Thông tư 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP,quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp, đã được ban hành và có hiệu lực (toàn văn đã được đưa ngày 7/12/2007, ở mục Văn bản mới)