Trong tháng qua, các mặt hàng thuốc nội nhìn chung giá ổn định. Qua khảo sát 8953 lượt mặt hàng có 25 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,28% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 5,5%, có 23 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,26% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 5.3%. 

Các mặt hàng thuốc nhập ngoại nhìn chung ổn định. Qua khảo sát 8953 lượt mặt hàng có 37 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0.41% với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 7,8%, có 18 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,20% với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 4.6%

Đối với mặt hàng thuốc nội trong số 5.948 lượt mặt hàng được khảo sát ở khu vực Hà nội có 35 lượt mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,58 %, với tỷ lệ tăng trung bình khoảng 7,62% và 22 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỷ lệ 0,36 % với tỷ lệ giảm trung bình khoảng 7 %. Khu vực Miền Trung và TP. Đà Nẵng Qua khảo sát 1.000 lượt mặt hàng tân dược, có 09 mặt hàng tăng giá chiếm tỷ lệ 0,9%  với tỷ lệ tăng trung bình  là 9,8%. Không có mặt hàng giảm giá. Khu vực TP.Hồ Chí Minh qua khảo sát 5.948 mặt hàng thuốc tân dược, mức tăng giảm không đáng kể trong tháng này. Nhìn chung giá thuốc nội ổn định.

 

     Trong tháng qua, thị trường dược phẩm nhìn chung ổn định. Giá các mặt hàng thành phẩm sản xuất trong nước và nhập ngoại đều giữ được giá ổn định.

     Một số nguyên liệu kháng sinh, hạ sốt, chống viêm nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ giá ổn định, giá một số mặt hàng nguyên liệu như Vitamin C, Paracetamol tăng đáng kể.

Trong tháng qua, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến xấu, mưa và lạnh kéo dài làm gia tăng các bệnh về hô hấp và một số bệnh khác. Hơn nữa, sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tăng tỷ giá giữa đồng Đôla Mỹ và đồng Việt Nam vào giữa tháng 2 cũng ảnh hưởng không nhỏ tới giá thuốc trên thị trường.

Trong tháng qua, vào dịp Tết  nguyên đán, tình hình thị trường dược phẩm nhìn chung vẫn ổn định.

Dự báo trong tháng tới, giá các mặt hàng nguyên liệu có thể tăng giá  bởi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh tỷ giá ngoại tệ giữa đồng Việt Nam và đồng đôla Mỹ. Do đó, giá các mặt hàng thuốc nhập khẩu, thuốc sản xuất trong nước có thể tăng với tỷ lệ hợp lý.