Xin ý kiến góp ý Dự thảo thông tư thay thế thông tư 32/2018/TT-BYT quy định việc đăng ký thuốc.
[15/03/2022 14:29:09]

Ngày 10/3/2022 Vụ Pháp chế - Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp thẩm định thông tư thay thế thông tư 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Do thời gian xin ý kiến gấp nên còn nhiều nội dung tiếp tục nhận được các ý kiến khác nhau, chưa thống nhất. Hội nghị kết luận:(1) Ban soạn thảo tiếp tục tiếp nhận ý kiến góp ý cho Dự thảo;(2) Riêng nội dung tại điểm 6, điều 37, chương IV “Cấp 03  giấy đăng ký lưu hành cho một hoạt chất ở một nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế, đường dùng của một cơ sở sản xuất tại một địa điểm sản xuất.”  sẽ tổ chức một hội thảo về vấn đề này trong thời gian tới.

Hiệp hội thông báo để Quý doanh nghiệp được biết và đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu nội dung dự thảo thông tư thay thế thông tư 32(bản ngày 29/12/2021). Đề nghị doanh nghiệp có ý kiến góp ý cho Dự thảo. Góp ý xin gửi trước ngày 18/03/2022 về Vụ pháp chế - Bộ Y tế; Cục Quản lý dược - Bộ Y tế, địa chỉ:  138A Giảng võ, Ba Đình, Hà Nội; và Hiệp hội theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội; địa chỉ email: office@vnpca.org.vn

Doanh nghiệp tham khảo nội dung Dự thảo tại địa chỉ: https://dav.gov.vn/info-document-281.html