Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BYT và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2016/TT-BYT
[07/05/2018 12:17:14]

 Ngày 07 tháng 5 năm 2018 Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được công văn số 1892/BYT-QLD ngày 09/4/2018 của Cục quản lý Dược - Bộ Y tế về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BYT và Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2016/TT-BYT.

Hiệp hội đề nghị Doanh nghiệp hội viên nghiên cứu 02 Dự thảo tại website của Cục quản lý Dược và cho ý kiến góp ý về Dự thảo.

1.Dự thảo Thông tư số 09/2016/TT-BYT: http://www.dav.gov.vn/?action=detail&newsid=2053&type=3

2. Dự thảo Thông tư số 10/2016/TT-BYT: http://www.dav.gov.vn/?action=detail&newsid=2054&type=3

Công văn góp ý của Quý Doanh nghiệp xin gửi về Hiệp hội DN Dược Việt Nam trước ngày 15/5/2018 để Hiệp hội tổng hợp theo địa chỉ 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội, email: office@vnpca.org.vn