Xin ý kiến góp ý Dự thảo 18 Thông tư quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế và mẫu Hồ sơ mời thầu mua thuốc
[18/05/2015 15:23:00]

Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được Dự thảo 18 Thông tư quy định việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trong các cơ sở y tế và mẫu Hồ sơ mời thầu mua thuốc của Ban soạn thảo đề nghị xin ý kiến góp ý.

Trong Dự thảo này trình tự các Chương/Điều đã được sắp xếp lại và một số nội dung đã được sửa đổi. Bộ Y tế dự kiến thông tư sẽ được hoàn thiện và ban hành trong tháng 6/2015.

Hiệp hội đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ Dự thảo (nội dung được đăng tải trên website Hiệp hội mục Dự thảo) và cho ý kiến góp ý.

Mọi ý kiến xin gửi về Văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam theo địa chỉ: 138B Giảng võ, Ba đình, Hà Nội; Email: office@vnpca.org.vn; chinhhientd@yahoo.com.vn  trước ngày 10 tháng 6 năm 2015.