Xin ý kiến góp ý 2 dự thảo:(1) Danh mục dược liệu nuôi trồng, thu hái trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị và khả năng cung cấp, giá hợp lý và (2) Thông tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế
[18/12/2019 09:32:29]

Hiện tại, Bộ Y tế đang xây dựng 02 Dự thảo: (1) Thông tư ban hành Danh mục dược liệu nuôi trồng, thu hái trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị và khả năng cung cấp, giá hợp lý và (2) Thông tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Dự kiến văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền và các cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng dược liệu, thuốc cổ truyền.
 
Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu Dự thảo và cho ý kiến góp ý. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về văn phòng Hiệp hội trước ngày 25/12/2019 theo địa chỉ: Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam, 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội. Email: office@vnpca.org.vn