Xin ý kiến góp ý 06 Dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Luật Dược năm 2016
[01/11/2016 10:12:53]

Kính gửi: Doanh nghiệp hội viên

Ngày 31 tháng 10 năm 2016 Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được công văn số 21005/QLD-CL của Cục quản lý Dược về việc đề nghị Hiệp hội góp ý dự thảo 06 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Dược năm 2016, gồm các Thông tư hướng dẫn:

Thông tư quy định việc triển khai tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP);Thông tư quy định việc triển khai tiêu chuẩn Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP);Thông tư quy định việc triển khai tiêu chuẩn thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP);Thông tư quy định việc triển khai tiêu chuẩn việc thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GDP);Thông tư quy định việc triển khai tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc (GPP);Thông tư quy định quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Để có cơ sở góp ý hoàn thiện Dự thảo 06 thông tư trên với Bộ y tế, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam đề nghị Quý Doanh nghiệp nghiên cứu 06 thông tư (file đính kèm) và cho ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về Cục quản lý Dược và đồng gửi về Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam tổng hợp trước ngày 25/11/2016, bản mềm xin gửi về địa chỉ email: tranthithu1308@gmail.com.

     Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp./.