Xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2015
[20/01/2016 14:40:44]

Năm 2015, xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đạt được những bước tiến đáng kể, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước. Ước tính xuất khẩu năm 2015 đạt khoảng 162,4 tỷ USD, tăng 8,1% so với năm 2014.

Để hỗ trợ và ghi nhận nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam trong việc nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng tìm kiếm thị trường xuất khẩu, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành, Sở công thương tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội ngành hàng và một số cơ quan hữu quan tổ chức lựa chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2015.

Các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín do Bộ công thương công bố được hỗ trợ các hoạt động:

1. Quảng bá miễn phí hình ảnh và sản phẩm của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, các trang thông tin điện tử và các tạp chí của một số đơn vị thuộc Bộ Công thương.

2. Sử dụng miễn phí logo Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ công Thương.

3. Ưu tiên tham gia các hoạt động thuộc Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia, khảo sát thị trường, hội thảo, hội chợ, diễn đàn doanh nghiệp do Bộ Công thương tổ chức.

4. Nhận miễn phí các báo cáo thông tin hàng tháng về mặt hàng xuất khẩu, thị trường xuất khẩu từ trung tâm thông tin công nghiệp và thương mại.

5. Tham gia miễn phí các khóa đào tạo về thương mại điện tử.

6. Giới thiệu trực tiếp đến các đối tác nước ngoài có nhu cầu nhập khẩu.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu (1) Quy chế  xét chọn, (2) Một số hoạt động ưu đãi hỗ trợ đối với doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ công thương, (3) Mẫu đăng ký xét chọn (đính kèm), nếu đạt tiêu chuẩn, đề nghị doanh nghiệp gửi 02 bộ hồ sơ theo mẫu quy định về văn phòng Hiệp hội trước ngày 18/4/2016 để Hiệp hội xét chọn và gửi danh sách đề nghị Bộ Công thương xét chọn đúng thời hạn.

Hồ sơ gửi về :        Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam

                             Địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, P.Văn Miếu, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội.

                             ĐT: 04.38465223