V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Dược:GSP, GMP
[13/07/2018 10:03:02]

Cục quản lý Dược - Bộ Y tế đang xin ý kiến lần cuối góp ý xây dựng 02 Dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Dược: Thông tư quy định về Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GMP), Thông tư quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GSP)

Dự thảo cuối của 02 Thông tư nêu trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược: http://dav.gov.vn > mục Dự thảo văn bản QPPL> mục Dự thảo VB QPPL về QLCL > mục Xin góp ý 02 Thông tư (đăng tải ngày 12/7/2018).

Đề nghị các Doanh nghiệp hội viên nghiên cứu, gửi ý kiến phản hồi sớm về Văn phòng Hiệp hội. Mọi góp ý của các Doanh nghiệp xin gửi về Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, 12 Ngô Tất Tố, P Văn Miếu, Đống Đa, HN,  Email:office@vnpca.org.vn trước ngày 20/7/2018 để Hiệp hội tổng hợp và gửi Cơ quan quản lý, đồng thời Doanh nghiệp gửi ý kiến về địa chỉ email của CQLD:quanlychatluongthuoc.qld@moh.gov.vn.