Triển khai dịch vụ công xác nhận nội dung quảng cáo thuốc mức độ 4
[15/02/2017 10:56:00]

Để triển khai dịch vụ xác nhận nội dung quảng cáo thuốc mức độ 4 theo quyết định số 5496/QĐ-BYT, ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Cục QLD đang triển khai thí điểm dịch vụ này trong giai đoạn từ 01/01/2017 đến 31/03/2017 tại trang thông tin điển tử: http://dav.gov.vn.

Có 04 bước thực hiện xác nhận nội dung quảng cáo thuốc trực tuyến gồm: 1)Đăng ký tài khoản doanh nghiệp; 2) Đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến; 3) Nộp phí thẩm định trực tuyến; 4) Nhận kết quả xử lý.

Điều kiện để được cấp tài khoản: Cơ sở đứng tên đề nghị trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc mới. Để được cấp tài khoản cơ sở cần cung cấp các tài liệu pháp lý: - Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc còn hiệu lực đối với cơ sở đăng ký thông tin thuốc của Việt Nam; - Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại VN còn hiệu lực đối với cơ sở đăng ký thông tin thuốc của nước ngoài.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị có thể liên hệ với Văn phòng Cục (04.37366483) hoặc phòng quản lý thông tin, quảng cáo thuốc(0438235812)