Triển khai công cụ trực tuyến đính chính thông tin trong quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc
[24/04/2019 10:27:49]

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước và cho các cơ sở đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc thực hiện thủ tục để nghị đính chính thông tin thuốc, nguyên liệu làm thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại VN. Cục QLD triển khai thí điểm công cụ trực tuyến đề nghị đính chính thông tin trong quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hoặc hồ sơ đăng ký thuốc bắt đầu từ 10/4/2019 đến 10/07/2019. Trong thời gian này doanh nghiệp nộp hồ sơ đính chính bằng văn bản đồng thời với hình thức trực tuyến. Sau ngày 10/7/2019 sẽ ngừng tiếp nhận hồ sơ đính chính bằng bản giấy.

Để thực hiện doanh nghiệp cần tạo tài khoản trực tuyến trước 1/6/2019 tại địa chỉ: http://dichvucong.dav.gov.vn mục đăng ký thuốc

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị có văn bản gửi về Cục QLD để giải quyết kịp thời hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng đăng ký thuốc(Ông Nguyễn Chiến Binh, ĐT: 0913035334)