Trao tặng cúp Thánh Gióng cho 100 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2016
[12/10/2016 15:33:16]

Tối 11/10/2016, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng T.Ư và Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập – phát triển” và trao tặng Cúp Thánh Gióng cho 100 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2016.

Ba lãnh đạo doanh nghiệp hội viên Hiệp hội được trao tặng Cúp Thánh Gióng 2016 đó là: Ông Huỳnh Tấn Nam - CTHĐQT,TGĐ Công ty CP PYMEPHARCO; Ông Trần Túc Mã - Tổng Giám đốc Công ty CP Traphaco; Ông Lê Hồng Phúc - CTHĐQT,TGĐ Công ty CP  Dược Hà Tĩnh.