Tình hình thị trường Dược phẩm từ 21/01/2012 đến 20/02/2012
[12/03/2012 09:53:10]

     Trong tháng qua, thị trường dược phẩm nhìn chung ổn định. Giá các mặt hàng thành phẩm sản xuất trong nước và nhập ngoại đều không điều chỉnh nhiều. Tỷ lệ tăng giá trung bình giảm so với tháng 12/2011.

(Cụ thể xem file đính kèm)