Tình hình thị trường dược phẩm (từ 20/5/2010 đến 20/6/2010)
[21/07/2010 12:10:27]

Tin từ:

- Khu vực Hà Nội: Công ty Dược phẩm TW1, Sở Y tế Hà nội.

- Khu vực TP. Hồ Chí Minh và Hậu Giang:  Công ty dược phẩm TW2, Trung tâm bán sỉ Quận 11, Phòng Quản lý Dược-Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. 

- Khu vực miền trung:  Công ty Dược TW3 Đà Nẵng.

Trong tháng qua, thị trường Dược phẩm nhìn chung vẫn ổn định. Một số mặt hàng có điều chỉnh giá nhưng tỉ lệ không đáng kể, sức mua tương đối chậm. Giá một số nguyên liệu kháng sinh, hạ sốt, chống viêm nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ giá ổn định, một số mặt hàng tăng nhẹ.

Qua khảo sát 60 cơ sở có 22 cơ sở có điều chỉnh giá một số mặt hàng. Trong 5268 lượt mặt hàng được khảo sát, bao gồm cả thuốc nội và thuốc nhập ngoại, có một số mặt hàng điều chỉnh giá 

Khu vực Hà Nội có 23 lượt mặt hàng tăng giá, chiếm tỉ lệ gần  0,44% so với tổng số các mặt hàng khảo sát, mức tăng trung bình 5,0% và 13 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỉ lệ 0,25%, với mức giảm trung bình khoảng 5,6%.

Có 17 lượt mặt hàng thuốc ngoại tăng giá, chiếm tỉ lệ 0,32% so với tổng số mặt hàng khảo sát, với tỉ lệ tăng trung bình 6,1% và 6 lượt mặt hàng giảm giá chiếm tỉ lệ 0,11% với tỉ lệ giảm trung bình khoảng 3,3%.

Nội dung cụ thể xem file đính kèm.