Thông tin việc nhượng quyền tự nguyện sản xuất 02 loại thuốc Paxlovid và Molnupiravi
[23/11/2021 10:33:21]

Hiệp hội nhận được thông tin của Cục quản lý Dược về việc nhượng quyền tự nguyện sản xuất 02 loại thuốc Paxlovid và Molnupiravi. 

Các cơ sở sản xuất thuốc có nhu cầu thì liên hệ với Công ty Pfizer, MPP hoặc MSD để nộp hồ sơ để trở thành đối tác nhượng quyền tự nguyện sản xuất 02 loại thuốc nêu trên.

Mọi thông tin chi tiết và liên hệ có trong 02 Công văn (file đính kèm).