Thông báo vv xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 8(năm 2022)
[28/02/2022 09:54:36]

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 253/2003/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2003, là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ nhằm xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các sản phẩm thương hiệu mạnh trong nền kinh tế.

Năm 2022, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia VN lần thứ 8 và sẽ tổ chức Lễ Công bố dự kiến vào quý IV năm 2022.

Quý doanh nghiệp quan tâm, đủ điều kiện, mời đăng ký sản phẩm tham gia xét chnj theo mẫu hồ sơ quy định tại QĐ số 30/2019/QĐ-TTg ngày 8/10/2019 của Thủ tướng CP và hệ thống tiêu chí được quy định tại Thông tư 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 và Thông tư 25/2021/TT-BCT ngày 20/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công thương. Chi tiết về các quyết định, thông tư hướng dẫn và hồ sơ đăng ký tham dự tham khảo tại địa chỉ: https://drive.google.com/drive/folders/1ON-IV3O9mVzWR5P-K6kZ3gQbuEoJq635

Doanh nghiệp đăng ký tham gia đề nghi gửi 03 bộ hồ sơ gốc(đóng file còng cua) và 01 hồ sơ bản mềm(qua email) trước ngày 31/3/2022 theo địa chỉ: 

Ban Thư ký Chương trình Thương hiệu quốc gia, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Điện thoại: 024.39347628 (máy lẻ: 70, 71, 76, 77).

Email: thqg@vietrade.gov.vn, ptnl@vietrade.gov.vn