Thông báo vv Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022
[07/03/2022 10:33:56]

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng cao quý cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa. GTCLQG được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQ0). Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì tổ chức hoạt động xét tặng hằng năm. 

Qua 25 năm hoạt động, Giải thưởng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội; tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai hoạt động GTCLQG hằng năm. Cho đến nay đã có 2.030 lượt doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ tặng GTCLQG, trong đó có 280 lượt doanh nghiệp được tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia. Từ năm 2000, doanh nghiệp Việt Nam liên tục tham dự Giải thưởng GPEA và đến nay đã có 52 lượt doanh nghiệp đạt Giải thưởng này.

Hiệp hội đề nghị Doanh nghiệp Doanh nghiệp tham khảo thêm về giải thưởng tại địa chỉ: www.giaithuong.com.vn Quý doanh nghiệp quan tâm, đủ điều kiện, mời đăng ký tham dự GTCLQG năm 2022. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn phòng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia) Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Email: giaithuong@vsqi.gov.vn Điện thoại: 0243.7912619.