Tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng
[30/10/2020 10:05:00]

Thực hiện Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị hiệp hội doanh nghiệp có bản góp ý chung đồng thời phát động các doanh nghiệp hội viên đóng góp ý kiến. Bằng việc đóng góp ý này, các doanh nghiệp, doanh nhân sẽ không chỉ góp phần định hình chiến lược phát triển của đất nước trong giai đoạn 2021-2030, mà còn giúp đưa ra các chính sách cụ thể để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và thực sự hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp.

Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu và cho ý kiến góp ý cho các văn kiện đại hội. 

 (Chi tiết về các nội dung gợi ý góp ý cho các dự thảo xem tại Phụ lục kèm theo)

Góp ý xin gửi trước ngày 8/11/2020 trực tiếp cho VCCI theo địa chỉ:

Văn phòng VCCI, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

hoặc Viện Phát triển doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: TS Lương Minh Huân - Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp/VCCI. Điện thoại: 024.35742022/ 0906037982, Email: huanlm@vcci.com.vnluongminhhuan@gmail.com; C. Mai Anh - Phó Trưởng phòng Văn phòng VCCI, Điện thoại: 0243 5742022 (máy lẻ 381)/ 0916442553, Email: maianhlavcci@gmail.com; A. Việt Anh - Chuyên viên Văn phòng VCCI, Điện thoại: 0902748866, Email: vietanhhiephoivcci@gmail.com

Và gửi một bản cho Hiệp hội để tổng hợp theo địa chỉ: 12 Ngô Tất Tố, Đống Đa, Hà Nội, email: office@vnpca.org.vn