Tạm ngừng nhập khẩu thuốc do công ty Borschagovsky Chemical - Pharmaceutical Plant sản xuất
[13/10/2017 11:19:23]

Cục quản lý Dược thông báo tạm ngừng nhập khẩu toàn bộ các thuốc do công ty Borschagovsky Chemical - Pharmaceutical Plant, hoặc SIC "Borshchahivskiy chemical- Pharmaceutical Plant" CJSC hoặc PJSC SIC "Borshchahivskiy CPP" sản xuất kể từ ngày 9/10/2017.

(Công văn đính kèm)