Tạm đình chỉ nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng các thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất
[24/03/2023 10:18:38]

Theo công văn số 2730/QLD-ĐK của Cục QLD, ngày 15/3/2023 trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý dược Châu Âu (EMA) có thông báo về việc thu hồi giấy chứng nhận GMP của cơ sở sx Arena Group S.A. (Romania) do vi phạm về việc không tuân thủ nguyên tắc GMP và quy định về sản xuất thuốc.

Cục QLD yêu cầu các đơn vị tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng các thuốc do cơ sở Arena Group S.A. sản xuất (danh sách kèm theo) trong thời gian chờ xác minh, xử lý thông tin cho đến khi có thông báo mới của Cục QLD.