Tài liệu Hội nghị phổ biến Thông tư số 32/2018/TT-BYT quy định về việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc
[04/06/2019 11:55:24]

Ngày 10/5/2019 Cục Quản lý Dược tổ chức hội nghị phổ biến thông tư số 32/2018/TT-BYT quy định về việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Cục QLD đã có tài liệu báo cáo nêu rõ những điểm khác biệt giữa Thông tư 44/2014/TT-BYT và Thông tư 32/2018/TT-BYT xem tại đây