Số liệu thống kê tình hình sản xuất, nhập khẩu thuốc đến 2010
[23/03/2011 08:49:17]

Bảng 6: Số liệu thống kê sản xuất, nhập khẩu thuốc qua các năm

Năm

Tổng trị giá tiền thuốc sử dụng

(1.000USD)

Trị giá SX trong nước

(1.000USD)

Trị giá thuốc nhập khẩu*

(1.000USD)

Bình quân tiền thuốc đầu người

(USD)

2005

817.396

395.157

650.180

9,85

2006

956.353

475.403

710.000

11,23

2007

1.136.353

600.630

810.711

13,39

2008

1.425.657

715.435

923.288

16,45

2009

1.696.135

831.205

1.170.828

19,77

2010

1.913.661

919.039

1.252.572

22,25

So sánh trị giá thuốc sản xuất trong nước giữa các năm:

Năm 2006 đạt 475,403 triệu USD tăng 20% so với năm 2005
Năm 2007 đạt 600,63 triệu USD tăng 26,34% so với năm 2006.
Năm 2008, trị giá thuốc sản xuất trong nước đạt 715,435  triệu USD, tăng 19,11% so với năm 2007,  đáp ứng 50,18% nhu cầu thuốc sử dụng.
Năm 2009 trị giá thuốc sản xuất trong nước đạt 831,205 triệu USD, tăng 16,18% so với năm 2008, đáp ứng được 49,01% nhu cầu sử dụng thuốc.
Năm 2010, giá trị thuốc sản xuất trong nước đạt khoảng 919,04 triệu USD, tăng 10,57% so với năm 2009, đáp ứng được 48,03% nhu cầu sử dụng thuốc trong nước.
Tổng giá trị tiền thuốc sử dụng là 1.913,66 triệu USD tăng 12,82% so với năm 2009. Tiền thuốc bình quân đầu người trong năm đạt 22,25 USD/người, tăng 2,48 USD so với năm 2009 (tăng 12,54%).

(Nguồn: Cục Quản lý Dược)