Rà soát, tổng kết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
[30/06/2021 10:10:11]

Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện đang tiến hành rà soát, tổng kết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Để tham gia hiệu quả vào công tác này, qua đó nhận diện chính xác các vấn đề, tìm giải pháp khắc phục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Đề nghị Doanh nghiệp chia sẻ thông tin, đánh giá về những bất cập, vướng mắc của Nghị định 155/2016/NĐ-CP và/hoặc chồng chéo giữa Nghị định 155/2016/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác liên quan đến quy định của Nghị định 155/2016/NĐ-CP.

Doanh nghiệp vui lòng nêu ngắn gọn các vướng mắc, bất cập và chỉ dẫn tới các quy định cụ thể trong các văn bản liên quan, nếu có.

Ý kiến xin gửi trước ngày 16/7/2021 theo địa chỉ:

Ban Pháp chế VCCI – Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35770632/024.35742022-máy lẻ: 355; Fax: 024.35771459

Email: xdphapluat@vcci.com.vn/xdphapluat.vcci@gmail.com