Rà soát đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật Dược 2016
[19/01/2021 13:34:41]

Hiện Cục QLD-Bộ Y tế đang xin ý kiến các đơn vị để rà soát đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật Dược 2016 và sửa đổi, bổ sung các quy định tại Luật Dược cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp đánh giá tình hình triển khai thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi bổ sung tại Luật Dược 2016(nếu có vướng mắc) gửi về Hiệp hội để tổng hợp gửi Cục Quản lý Dược. Các ý kiến góp ý xin gửi về Hiệp hội trước ngày 25/1/2021 , địa chỉ 12 Ngô tất tố, đống đa, Hà Nội và địa chỉ email: office@vnpca.org.vn.