Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi , bổ sung QĐ số 44/2005/QĐ-BTC
[11/08/2009 17:57:48]

   Ngày 21 tháng 7 năm 2008 , Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 59/2008/QĐ-BTC về việc sửa đổi , bổ sung Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC ngày 12/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu ,nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vực Y tế , phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề y , dược , lệ phí cấp giấy phép xuất , nhập khẩu và cấp chứng chỉ hành nghề Y ,dược

     Điều 4 , khoản 1 của Quyết định số 44/2005/QĐ-BTC được sửa đổi , bổ sung như sau :
  "1. Cơ quan thu phí , lệ phí được trích 80%(tám mươi phần trăm) trên tổng số tiền thu về phí , lệ phí để trang trải chi phí cho việc thu phí , lệ phí theo nội dung quy định tại khoản 8 Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi , bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và một số nội dung chi cụ thể sau :
    a) Chi phí cử chuyên gia trong nước đi nước ngoài và mời chuyên gia nước ngoài vào Việt nam để kiểm tra công nhận lẫn nhau về điều kiện sản xuất và chất lượng sản phẩm phục vụ cho việc thực hiện công việc , thẩm định , thu phí;
    b) Chi mua sắm máy móc, thiết bị văn phòng phục vụ cho công việc , thẩm định , thu phí"
 Toàn văn Quyết định , các nội dung thu và mức phí , lệ phí , xin xem ở File đính kèm.
  (Tin : VPHH)