Phòng thương mại xuất nhập khẩu sản phẩm y tế và chăm sóc sức khỏe Trung quốc tìm nhà cung cấp sản phẩm phục vụ nhu cầu phòng chữa dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19
[18/02/2020 10:26:28]

Hiệp hội nhận được thư của tổ chức APEC chia sẻ thư của Phòng thương mại xuất nhập khẩu sản phẩm y tế và chăm sóc sức khỏe Trung quốc(CCCMHPIE) về việc tìm nhà cung cấp các sản phẩm khẩn cấp phục vụ nhu cầu phòng chữa dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 hiện nay.

Danh mục gồm các sản phẩm: 

- Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE): Mặt nạ phẫu thuật; Mặt nạ phòng độc N-95; Khẩu trang y tế; Khiên mặt; Khẩu trang toàn mặt; Áo choàng y tế; Găng tay bằng cao su lưu hóa, Găng tay phẫu thuật bằng cao su lưu hóa; Bao tóc dùng một lần; Kính, bọc giày dùng một lần; Áo choàng cách ly; 
- Sản phẩm khử trùng: cồn,

- Thiết bị: máy đo nhiệt độ bằng tay

(Cụ thể trong thư đính kèm)

Các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm nêu trên hoặc giới thiệu các đối tác có khả năng cung cấp các sản phẩm trên, vui lòng liên hệ để biết thông tin chi tiết:

Ms. Zhang Beibei atzhangbeibei@cccmhpie.org.cn ; apecethics@crowell.com  Tel: +8613911168345

Hiệp hội xin trân trọng thông báo và cảm ơn./.