Một số nguyên liệu và thuốc từ Ấn độ sẽ bị hạn chế xuất khẩu
[06/03/2020 10:21:42]

Theo thông báo từ Cục QLD, Cơ quan Ngoại thương, Bộ Công thương Ấn Độ tuyên bố trong thông báo số 50/2015-2020 ngày 3/3/2020 đăng tải trên website http://dgft.gov.in của cơ quan này. Một số nguyên liệu và thuốc trong danh mục sẽ bị hạn chế xuất khảu từ Ấn Độ.

Hiệp hội xin gửi các doanh nghiệp danh mục nêu trên để doanh nghiệp khẩn trương, chủ động có các giải pháp trong việc tăng cương đảm bảo nguồn cung, tránh gián đoạn trong sản xuất kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc.