Mời tham gia đoàn doanh nghiệp tháp tùng lãnh đạo chính phủ thăm chính thức CHND Trung Hoa từ ngày 17-20/9/2015
[01/09/2015 10:05:47]

Nhận lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội chợ Asean-Trung quốc(caexpo) lần thứ 12 và thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 17-20/9/2015.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam(VCCI) sẽ tổ chức đoàn doanh nghiệp tháp tùng Phó thủ tướng đi tham dự Hội chợ Caexpo và thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 16-20/9/2015. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó thủ tướng sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại 02 Diễn đàn doanh nghiệp song phương tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây và thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiên cứu đăng ký tham gia đoàn tháp tùng gửi về VCCI trước ngày 6/9/2015

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Ban Quan hệ quốc tế - VCCI - tầng 5, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

Chị Phước: 0936498086/phuongna@vcci.com.vn; Anh Tuấn Anh: 0972812999/anhnt@vcci.com.vn

Fax: 04.35742020/30

(Tin VPHH)