Mời tham gia Chương trình"Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các DN nhỏ và vừa Việt Nam (DNNVV) thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương"
[26/11/2015 15:09:48]

Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam nhận được thư của BQL Chương trình hỗ trợ DNNVV Việt Nam - Cục Xúc tiến Thương mại thông tin về Chương trình "Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các DN nhỏ và vừa Việt Nam (DNNVV) thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương" là dự án ODA do Chính phủ Thụy Sỹ tài trợ được thực hiện trong 04 năm (2013-2017). Cơ quan quản lý Chương trình là Bộ Công Thương, Cục XTTM là đơn vị chủ trì thực hiện theo phương thức Quốc gia điều hành.

Với mục tiêu đáp ứng các nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp về liên kết xây dựng mạng lưới Doanh nhân và hỗ trợ giao thương giữa các Doanh nhân, Cục XTTM tổ chức ngày hội Doanh nhân Empretec vào ngày 12/12/2015 tại Hà Nội.

Nội dung chính của sự kiện tập trung vào (1) Phổ biến kiến thức về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vừa được ký kết vào tháng 10/2015; (2) Chắp mối kinh doanh/Giao thương; (3) Xây dựng mạng lưới doanh nhân Empretec và các Doanh nhân.

Thời gian: Ngày 12 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Bảo tàng Hà Nội, Đường Phạm Hùng, Q Nam Từ Liêm, Hà Nội        

Nội dung: Chương trình dự kiến đính kèm.

Thành Phần: Lãnh đạo Bộ Công Thương, Chuyên gia trong nước/quốc tế, doanh nhân Emperete và doanh nghiệp khách mời

Chương trình dự kiến: Tài liệu đính kèm

Kinh phí: Chi tiết trong Chương trình đính kèm

Đề nghị quý Doanh nghiệp cử đại diện Lãnh đạo tham gia sự kiện trên và thông báo danh sách cán bộ tham dự bằng công văn (theo mẫu đính kèm) qua đường thư/fax/email trước ngày 04 tháng 12 năm 2015 (thứ Sáu)  tới địa chỉ:

BQL Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Hoặc trung tâm Empretec Việt Nam

Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương

Tầng 5, 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Tel: 04 - 39347628(máy lẻ 89) / Fax: 04 - 3266 8533

Email:duan_sme@vietrade.gov.vn; Người liên hệ: Anh Trần Tuấn Linh, Cán Bộ Chương trình, DĐ 090 478 8247