Mời tham gia chương trình quản trị doanh nghiệp cao cấp tại Đức(khóa 18)
[27/08/2015 14:44:59]

Hiệp hội nhận được công văn số 1970/PTM-HVĐT của VCCI về việc mời tham gia chương trình quản trị doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức (khóa 18). Thực hiện thoả thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt nam và Chính phủ CHLB Đức về việc thúc đẩy quan hệ song phương và hợp tác kinh doanh giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Bộ KH và đầu tư Việt Nam cùng Bộ kinh tế và công nghệ CHLB Đức giao cho phòng thương mại và công nghiệp VN và tổ chức hợp tác quốc tế CHLB Đức(GIZ) phối hợp tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo quản trị doanh nghiệp cao cấp tại CHLB Đức. VCCI và GIZ tiếp tục tuyển sinh khóa 18, thông tin cụ thể như sau:

Thời gian:

- Phỏng vấn(dự kiến): 24-27/11/2015 tại HN và TP.HCM

- Đào tạo tại VN 7 ngày(dự kiến): Tháng 2/2016

- Đào tạo tại Đức 1 tháng( dự kiến): Tháng 3/2016

Số lượng học viên: 20-22 người

Đối tượng học viên:

- Có khả năng học và làm việc bằng Tiếng Anh

- Làm việc tại công ty có hoạt động kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu

- Có khả năng và triển vọng làm công tác quản lý.

- Dưới 45 tuổi(trường hợp đặc biệt có thể xem xét đến 50 tuổi)

Chi phí bao gồm:

- Tuyển sinh và đào tạo tại Việt nam: 12.000.000

- Vé máy bay khứ hồi và tổ chức phí: 37.700.000

(Chi phí vé máy bay có thể thay đổi nếu có thay đổi của hãng hàng không tại thời điểm xuất vé, học viên chỉ phải đóng tiền sau khi trúng tuyển)

Toàn bộ chi phí tại Đức do Chính phủ Đức chi trả(Bao gồm phí visa, bảo hiểm y tế, ăn ở, đào tạo, đi lại gặp đối tác Đức...

Quý doanh nghiệp cử cán bộ đăng ký tham dự chương trình theo mẫu đính kèm trước ngày 30/10/2015

Hồ sơ dự tuyển sẽ được gửi sau khi nhận được đăng ký(ưu tiên gửi đăng ký sớm).

(Tin VPHH)