Mời tham gia Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017
[01/06/2017 15:48:55]

Hiệp hội nhận được công văn số 1155/PTM-PTBV vv Mời tham gia Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2017. Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững(corporate Sustainability Index- CSI) sẽ tiếp tục được sử dụng để đánh giá các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam. 

Hiệp hội trân trọng thông báo và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia Chương trình này. Các đơn vị tham gia chương trình có thể tham gia bằng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến hoặc gửi về Ban tổ chức chương trình trước ngày 30/9/2017, theo địa chỉ:

Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, VCCI- tầng 4 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống đa, Hà Nội 

Quý đơn vị tham khảo về chương trình, dowload bộ chỉ số đánh giá, và đăng ký tham gia tại website: vbcsd.vn