Mời Tham gia Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững 2020
[24/06/2020 10:36:30]

Đăng ký tham dự ngay hôm nay: Nộp hồ sơ bản cứng hoặc khai hồ sơ online | Doanh nghiệp không mất chi phí tham gia

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/08/2020

Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp thực hiện cùng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo sự chỉ đạo của Chính phủ từ năm 2016. Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (CSI) được sử dụng làm căn cứ đánh giá mức độ phát triển bền vững của doanh nghiệp tham gia Chương trình. Tại Quyết định 1362/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 về việc Phê duyệt kế hoạch PTBV doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030, Thủ tướng đã yêu cầu VCCI-VBCSD trong năm 2020 xây dựng đề án nhận rộng áp dụng Bộ chỉ số CSI trong cộng đồng doanh nghiệp giai đoạn 2020 – 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Điều đó cho thấy sự ghi nhận và đánh giá cao của Chính phủ về tính hiệu quả của Bộ chỉ số CSI đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp.

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA CSI 2020

 • Cập nhật các chỉ số phù hợp với yêu cầu của CPTPP và EVFTA

 • Cập nhật các chính sách quản lý mới về môi trường và lao động

 • Các vấn đề nổi bật trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 được đơn giản hóa và lồng ghép vào Bộ chỉ số

  Tham khảo thông tin Tác động Bộ chỉ số CSI đến quản trị doanh nghiệp: tại đây

   

  KHUNG THỜI GIAN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

  • 26/5/2020: Phát động Chương trình CSI 2020

  • Tháng 7/2020: Tập huấn về Bộ Chỉ số CSI 2020

  • 15/8/2020: Kết thúc nhận hồ sơ

  • Tháng 9/2020: Chấm sơ khảo

  • Tháng 10/2020: Chấm chung khảo

  • Tháng 11/2020: Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2020

   CÁC HẠNG MỤC BIỂU DƯƠNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

   • Top 100 doanh nghiệp bền vững

   • Top 10 doanh nghiệp bền vững lĩnh vực sản xuất

   • Top 10 doanh nghiệp bền vững lĩnh vực thương mại-dịch vụ

   • Doanh nghiệp đạt chuẩn phát triển bền vững

    Chi tiết vui lòng liên hệ:

    • Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phụ trách CSI, VBCSD

          Emai: ngantq@vcci.com.vn  - SĐT: 0979 75 1516

    • Ông Nguyễn Thành Trung, phụ trách CSI, VBCSD

          Email: trungnt@vcci.com.vn – SĐT: 0945 22 3333