Mời tham dự hội thảo rà soát pháp luật VN với EVFTA về SHTT
[03/01/2017 14:25:57]

   Việt nam vừa kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU(EVFTA) cuối năm 2015. Cùng với hiệp định đối tác xuyên thái bình dương(TPP), EVFTA dự kiến sẽ tạo ra những tác động lớn tới hệ thống pháp luật Việt Nam trong thời gian tới, trong đó có lĩnh vực sở hữu trí tuệ(SHTT).

   Trên thực tế, SHTT là lĩnh vực mà đối tác EU đặc biệt quan tâm và có các yêu cầu cam kết cả về nội dung và thực thi cao đối với Việt Nam. Từ góc độ của Việt Nam, việc đảm bảo tuân thủ cam kết cao về SHTT đặt ra những thách thức lớn cả từ tiêu chuẩn bảo hộ lẫn cơ chế thực thi. Do đó, để tuân thủ các cam kết này của EVFTA, Việt Nam chắc chăn sẽ phải sửa đổi, điều chỉnh pháp luật nội địa cho phù hợp.

   Để chuẩn bị cho quá trình này, việc rà soát hệ thống pháp luật Việt Nam về SHTT với các cam kết tại EVFTA và đưa ra các đề xuất sửa đổi từ góc độ của các doanh nghiệp Việt Nam là rất quan trọng.

   Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam(VCCI) đã triển khai nghiên cứu rà soát nói trên và tổ chức Hội thảo "Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết EVFTA về sở hữu trí tuệ. Kết quả rà soát và đề xuất điều chỉnh từ góc độ lợi ích của doanh nghiệp"

   Thời gian: Sáng thứ 3, ngày 1/3/2016. Địa điểm: Phòng hội thảo tấng 3, Tòa tháp VCCI(mới), số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

   Hội thảo sẽ là cơ hội để các chuyên gia, doanh nghiệp, các cơ quan có thẩm quyền thảo luận về các kết quả rà soát liên quan, qua đó tìm kiếm giải pháp điều chỉnh pháp luật nội địa tốt nhất để vừa đảm bảo tuân thủ cam kết của Việt Nam trong EVFTA, vừa bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp sở hữu các sản phẩm SHTT và các doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm này trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

   Hiệp hội đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu đăng ký tham dự hội thảo nói trên. Phiếu đăng ký gửi về trung tâm WTO và Hội nhập - VCCI, điện thoại: 0462593059, Fax: 0435771459, email: banthuky@trungtamwto.vn