Mời tham dự Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp ngày 23/12/2019
[18/12/2019 10:13:14]

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp với chủ đề "Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp – Hội nhập, hiệu quả, bền vững"

Thời gian:Từ 08h00 – 12h30 Thứ 2, ngày 23/12/2019;

Địa điểm:Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội

Chủ trì: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Hội nghị có sự tham dự của các Phó Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành trung ương, các địa phương, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

VCCI đề nghị Hiệp hội thông báo tới các doanh nghiệp hội viên (tối đa 15 doanh nghiệp) đăng ký tham dự Hội nghị quan trọng này. Hiệp hội đề nghị doanh nghiệp quan tâm tham dự Hội nghị, đăng ký xin gửi về văn phòng Hiệp hội trước ngày 19/12/2019 để Hiệp hội tổng hợp đăng ký gửi Ban tổ chức.