Mời tham dự Chương trình Hội thảo Xúc tiến đầu tư công nghiệp thông qua hình thức mua bán và sáp nhập (M&A)
[15/12/2017 15:43:46]

Trong những năm gần đây, hoạt động Mua bán và Sáp nhập (M&A) ở Việt Nam đã và đang gia tăng nhanh chóng không chỉ về số lượng mà còn về giá trị kinh tế. Cùng với những cải cách trong nước nhằm huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, một không gian kinh tế mới đang được mở ra trong quá trình thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã được ký kết. Trong bối cảnh đó, hoạt động đầu tư thông qua hình thức M&A đang đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt là các thương vụ M&A có yếu tố nước ngoài

Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo "Xúc tiến đầu tư công nghiệp thông qua hình thức mua bán và sáp nhập (M&A)"

 1.   Thi gian: Từ 08h00 đến 12h00, Thứ Ba ngày 19 tháng 12 năm 2017

2.   Địa điểm: Khách sạn InterContinental Hà Nội.

3.   Nội dung: Chương trình dự kiến đính kèm

4.   Đối tượng tham dự: Đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, Trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại, các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức Xúc tiến đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư.

5.   Kinh phí:  Miễn phí tham dự.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong kế hoạch xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại, góp phần đánh giá thực trạng và thúc đẩy các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực M&A tại Việt Nam, kính đề nghị các Doanh nghiệp quan tâm đến chương trình thì gửi bản đăng ký tham dự (theo mẫu đính kèm) về Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương (Investprocen)- Cục XTTM- Bộ Công Thương

Mọi thông tin chi tiết xin xem file đính kèm