Mời doanh nghiệp đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020
[07/02/2020 15:25:04]

Ngày 16/1/2020 Cục XTTM Bộ công thương có Công văn số 120/XTTM-PTNL về việc mời doanh nghiệp đăng ký tham gia xét chọn sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt  Nam năm 2020. Doanh nghiệp đăng ký tham gia đề nghị nghiên cứu nội dung về chương trình tại công văn đính kèm. Hồ sơ gửi về Ban thư ký chương trình Thương hiệu quốc gia trước ngày 31/3/2020

Chi tiết liên hệ Ban Thư ký chương trình Thương hiệu Quốc gia,

Cục XTTM Bộ Công Thương,

Địa chỉ: 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm , HN

ĐT: 024 39348145, 39347628( ext 70, 71 , 72, 76, 77, 178)

Email: thqg@vietrade.gov.vn, ptnl@vietrade.gov.vn