Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Cục quản lý Dược Việt nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam ngày 25 tháng 7 năm 2016
[26/07/2016 16:13:37]

 Căn cứ vào các biên bản đã ký trước đây về việc phối hợp giữa Cục quản lý Dược Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt nam trong công tác sản xuất, kinh doanh, cung ứng dược phẩm( ký năm 2005 và năm 2012). Để phù hợp với tình hình hiện nay, ngày 25 tháng 07 năm 2016 Cục quản lý Dược và Hiệp hội đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên. Ông Trương Quốc Cường - Cục trưởng Cục quản lý Dược và Ông Nguyễn Văn Tựu - Chủ tịch Hiệp hội đã đại diện ký kết biên bản ghi nhớ này.

   Theo đó hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các hoạt động xây dựng chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển ngành dược, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dược và phổ biến tới các doanh nghiệp; Cập nhật tình hình và giải quyết các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật...

   Phát biểu tại lễ ký kết ông Trương Quốc Cường đánh giá cao các đóng góp của Hiệp hội thời gian qua trong công tác xây dựng, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Dược, góp phần tăng cường hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp dược trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Cục quản lý Dược đang có những bước thay đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý tới các quy trình hoạt động của Cục nhằm cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp

   Trên cơ sở sự ký kết hợp tác này, trong thời gian tới Hiệp hội với tư cách đầu mối của các doanh nghiệp sẽ tích cực tổ chức các hoạt động tọa đàm, tham vấn đối với các vấn đề doanh nghiệp quan tâm hiện nay như Luật dược, công tác đăng ký thuốc, đấu thầu thuốc…giúp doanh nghiệp, và cơ quan quản lý "xích lại gần nhau" hướng tới mục tiêu chung phát triển ngành Dược Việt nam – Ông Nguyễn Văn Tựu cho biết.